free tracking

Informare - Securitatea datelor personale (GDPR)

Stimate client,

Urmare modificării legislaţiei în domeniul protecţiei datelor personale, începând cu 25 mai 2018, prin introducerea Regulamentului General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), vă informăm că am actualizat capitolul ‚Securitatea datelor personale și a informațiilor’ din pagina Termeni şi Condiţii.

 

Astfel, prelucrăm datele dumneavoastră personale (date legate de comenzi şi tranzacţii şi date de identificare) pentru a vă putea livra produse şi servicii.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale are loc:

a) în vederea încheierii şi executării unui contract de livrare produse şi servicii, soluţionarea reclamaţiilor şi a solicitărilor şi alte aspecte legate de comenzi (livrare, facturare, retur produse, soluţionarea potenţialelor litigii înaintate instanţelor, recuperarea creanţelor);

b) pentru a respecta o obligaţie legală (comunicări sau raportări către autorităţile, instituţiile sau agenţiile de stat sau guvernamentale abilitate);

 

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

• autorităţile statului (autorităţi fiscale, autorităţi de protecţie a consumatorilor, organele statului competente în materie penală, etc.), ca urmare a unei obligaţii legale;

• furnizorii implicaţi în mod direct/indirect în furnizarea de bunuri şi servicii (furnizori de servicii de curierat, dezvoltatori de servicii IT, etc.);

• tribunalul arbitral, notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti, alte servicii autorizate.

 

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puţin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum şi ulterior, pe durata necesară executării obligaţiilor contractuale de către oricare dintre părţi. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau pe o perioadă de timp prevăzută de dispoziţiile legale.

 

Vă informăm că, în calitatea dumneavoastră de client, vă sunt garantate următoarele drepturi:

- Dreptul la informare şi acces

Aveţi dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, iar dacă da, aveţi dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate.

 

- Dreptul la rectificare

Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte şi puteţi completa datele incomplete oricând veţi considera necesar.

 

- „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ştergere

Aveţi dreptul să ne solicitaţi să vă ştergem datele cu caracter personal.

 

- Dreptul la restricţionare

Aveţi dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate şi pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

- Dreptul de a vă retrage consimţământul

Consimţământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimţământului dumneavoastră.

 

- Dreptul la restricţionarea prelucrării

Aveţi dreptul de a solicita şi de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

 

- Dreptul la portabilitatea datelor

Aveţi dreptul să primiţi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, în format structurat, uzual şi care poate fi identificat de aparate şi aveţi dreptul de a transmite aceste date unei alte entităţi, fără obiecţii din partea noastra.

 

- Dreptul de opoziţie

Aveţi dreptul să vă opuneţi oricând, faţă de prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; puteţi să solicitaţi să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în interesul nostru legitim.

Dacă aveţi şi vă exercitaţi dreptul de a vă opune, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalităţile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

 

- Dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor – Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

 

- Dreptul de a vă adresa justiţiei

 

Puteţi să vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată şi semnată, înaintată către:

S.C. MSM Naturalis SRL

Str. Luminoasă 2, Sector 4, Bucureşti,

e-mail: info@stilnatural.ro.

 

În cerere vă rugăm să menţionaţi dacă doriţi ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (poştală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veţi primi personal informaţiile.

 

Vă mulţumim pentru încredere,

MSM Naturalis SRL